Работилница- стручно советување од областа на архивското и финансиско-канцелариското работење

29/12/2015 komora 0

На ден 23-ти декември 2015 година во хотел Континентал се одржа Работилница-стручно советување од областа на архивското и финансиско-канцелариското работење на трговските друштва за геодетски работи. […]