Политика за приватност

Политика за приватност при користење на страната

Офицер за заштита на лични податоци
Наташа Тримпаревска
секретар на Комората на овластени геодети.