Агенцијата за катастар на недвижности и Комората на Генерално Собрание на Советот на геодети на Европа

01/10/2016 komora 0

Агенцијата за катастар на недвижности, заедно со Комората на трговски друштва за геодетски работи на официјална покана за учество на Семинар и Генерално Собрание на […]

1 7 8 9