Новогодишна честитка

31/12/2018 komora 0

Почитувани колеги и драги пријатели, Од името на Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи и од мое лично име, […]

Претставници на Комората на КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЗАПАДЕН БЛАКАН ЗА ГИС, ГЕОМАТИКА, ГЕОДЕЗИЈА И РУДАРСТВО

22/11/2018 komora 0

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНО СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО ТИРАНА, Р.АЛБАНИЈА ПО ПОВОД ПРВАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЗАПАДЕН БЛАКАН ЗА ГИС, ГЕОМАТИКА, ГЕОДЕЗИЈА И РУДАРСТВО во период од 02.10.2018 […]

Студентите по геодезија Предраг Лазаревски и Стефан Димитриевски во конкуренција од 10 постери го освоија првото место

16/07/2018 komora 0

Комората на трговски друштва за геодетски работи на Република Македонија, чија што основа цел е развој, промоција и унапредување на приватната геодетска дејност во земјата, […]

1 2 3 4 5 7