Соопштението и Агендата за 4-та задолжителна обука за  овластените геодети за 2018 година

05/12/2018 komora 0

Почитувани колеги, На ваше запознавање, во прилог на пораката се прикачени Соопштението и Агендата за 4-та задолжителна обука за овластените геодети за 2018 година, изготвени од […]

СООПШТЕНИЕ: Објавен повик за учество на тендер за изработка на Физибилити студии за консолидација на земјоделското земјиште

20/11/2018 komora 0

Соопштението во врска сообјавен повик за учество на тендер за изработка на Физибилити студии  за консолидација на земјоделско земјиште –  (МАИНЛАНД). Деталите се дадени во Соопштението – […]

1 2 3 4 18