ПРВА ОБУКА ЗА ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ, ОДРЖАНА НА 27.02.2017 ГОДИНА НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ

01/03/2017 komora 0

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ТЕМА: ПСЕВДОЛИТИ, изготвена и презентирана од м-р Љубиша Китановски, дипл.геод.инж. Врз основа на Планот и Програмата за задолжителна обука на овластените геодети за […]

1 2