Новогодишна честитка

31/12/2018 komora 0

Почитувани колеги и драги пријатели, Од името на Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи и од мое лично име, […]

Претставници на Комората на КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЗАПАДЕН БЛАКАН ЗА ГИС, ГЕОМАТИКА, ГЕОДЕЗИЈА И РУДАРСТВО

22/11/2018 komora 0

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНО СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО ТИРАНА, Р.АЛБАНИЈА ПО ПОВОД ПРВАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЗАПАДЕН БЛАКАН ЗА ГИС, ГЕОМАТИКА, ГЕОДЕЗИЈА И РУДАРСТВО во период од 02.10.2018 […]

1 2 3 14