Од денеска наплатата за заверка на геодетските елаборати ќе биде вклучена во еКат шалтер

11/07/2016 komora 0

Почитувани, Ве известуваме дека почнувајќи од 11.07.2016 (понеделник), наплатата за заверка на геодетските елаборати изработени за недвижности за кои графичките податоци од катастарските планови се […]

1 3 4 5