Известување за тестирање на софтверот за Графички регистар на градежно земјиште

09/05/2017 komora 0

Почитувани колеги, Ве информираме дека на 04.05.2017 (четврток) година беше реализирана обуката на пријавените геодетски фирми за тестирање на Регистарот на градежно земјиште, софтвер, којшто […]

Ново упатство за физичка делба на катастарска парцела која претставува градежно земјиште

22/07/2016 komora 0

Во заедничка координација на Комората на Трговци поединци овластени геодети и трговски друштва на Република Македонија, Агенцијата за Катастар на Недвижности и Министерството за Транспорт […]

1 2 3 4 5