Допис – Укажување од АКН

28/12/2020 komora 0

Почитувани колеги,   На ваше запознавање во прилог на пораката е прикачен дописот  од Агенцијата за катастар на недвижности, со број: 0311-14572/1 од 25.11.2020 година. ПРЕВЗЕМИ […]

Сетови на економски мерки до геодетските фирми

07/04/2020 komora 0

Почитувани колеги, Во насока на навремено и редовно информирање и доставување на сетовите на економските мерки,усвоени од страна на Владата заради превенција на економско-финансиските загуби на фирмите,предизвикани од […]