Новогодишна честитка

31/12/2018 komora 0

Почитувани колеги и драги пријатели, Од името на Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи и од мое лично име, […]

Соопштението и Агендата за 4-та задолжителна обука за  овластените геодети за 2018 година

05/12/2018 komora 0

Почитувани колеги, На ваше запознавање, во прилог на пораката се прикачени Соопштението и Агендата за 4-та задолжителна обука за овластените геодети за 2018 година, изготвени од […]

Претставници на Комората на КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЗАПАДЕН БЛАКАН ЗА ГИС, ГЕОМАТИКА, ГЕОДЕЗИЈА И РУДАРСТВО

22/11/2018 komora 0

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНО СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО ТИРАНА, Р.АЛБАНИЈА ПО ПОВОД ПРВАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЗАПАДЕН БЛАКАН ЗА ГИС, ГЕОМАТИКА, ГЕОДЕЗИЈА И РУДАРСТВО во период од 02.10.2018 […]

СООПШТЕНИЕ: Објавен повик за учество на тендер за изработка на Физибилити студии за консолидација на земјоделското земјиште

20/11/2018 komora 0

Соопштението во врска сообјавен повик за учество на тендер за изработка на Физибилити студии  за консолидација на земјоделско земјиште –  (МАИНЛАНД). Деталите се дадени во Соопштението – […]

1 2 3 25