Соопштение за Прва задолжителна обука за овластените геодети за 2021 година

Почитувани колеги,
 
Ве информираме дека терминот за Првата задолжителна обука за овластените геодети за 2021 година
е закажан за 09.04.2021 годна (петок), со почеток во 13,00 часот, on-line преку платформата ZOOM.
 
Соопштението за Прва задолжителна обука за овластените геодети за 2021 година, 

доставено од Агенцијата за катастар на недвижности е во прилог на пораката.

ПРЕВЗЕМИ СООПШТЕНИЕ – download .pdf

 
Со почит, 

 

Наташа Тринпаревска

Секретар на Комора на трговски
друштва за геодетски работи

Контакт:
Тел.:02/3220 449
Моб.:078/230 087
E-mail:info@geokomora.mk
www.geokomora.mk