Известување за доставен допис до АКН – Писмена реакција 02.03.2021

Почитувани колеги,
 
На Ваше запознавање, би сакале да ве информираме дека Комората достави допис во форма на писмена реакција согласно нефункционирањето на системите на Агенцијата. 
Во прилог на пораката е прикачен погореспоменатиот допис.
ПРЕВЗЕМИ ДОПИС – download.pdf
Со почит, 

 

Наташа Тринпаревска

Секретар на Комора на трговски
друштва за геодетски работи