Известување за полагање на испит за овластен геодет во февруарска сесија 2021

Известувањето од АКН со број: 0208-1833/1 од 01.02.2021година  во врска со полагање на испит за стекнување овластување за овластен геодет во февруарска испитна сесија