Галерија – Избор на нов претседател на комората Јануари 2021