Избран нов претседател на Собранието на Комората

Избран нов претседател на Собранието на Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи и нови членови на Управниот одбор на Комората.

На ден 22.01.2021 година на редовното годишно Собрание на Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетскиработи со мнозинство гласови за претседател на Комората е избран м-р Никола Рибароски, дипл.геод.инж.

На истото Собрание за членови на Управниот одбор на Комората се избрани: м-р Мајлинда Алити, дипл.геод.инж, Милена Нестороска, дипл.геод.инж. и м-р Јакуп Фетаи, дипл.геод.инж.