Соопштение за одржување на редовно годишно Собрание на Комората

Почитувани колеги,
На ваше запознавање и понатамошно постапување, ве информирам дека на ден 22.01.2021 година (петок) е закажано редовно годишно Собрание на Комората на трговски друштва за геодетски работи.
Во прилог на пораката се прикачени работните материјали за Собранието.
За сите дополнителни информации, слободно контактирајте ме.
Со почит и чувајте го здравјето!

Наташа Тринпаревска

Секретар на Комора на трговски
друштва за геодетски работи

Контакт:
Тел.:02/3220 449
Моб.:078/230 087
E-mail:info@geokomora.mk
www.geokomora.mk