Известување до членките на Комората за организирање на Собрание со физичко присуство 28.12.2020

Почитувани колеги,
Би сакале да ве информираме дека во прилог на пораката е прикачено Известувањето со број: 03-372/1 од 28.12.2020 година наменето за членките на Комората кое се однесува за организирање на Собрание со физичко присуство.
Со почит,

Наташа Тринпаревска

Секретар на Комора на трговски
друштва за геодетски работи

Контакт:
Тел.:02/3220 449
Моб.:078/230 087
E-mail:info@geokomora.mk
www.geokomora.mk