Допис – Укажување од АКН

28/12/2020 komora 0

Почитувани колеги,   На ваше запознавање во прилог на пораката е прикачен дописот  од Агенцијата за катастар на недвижности, со број: 0311-14572/1 од 25.11.2020 година. ПРЕВЗЕМИ […]