Известување за полагање испит за овластен геодет во декемвриска сесија

Почитувани,

Агенцијата за Катастар на Недвижности објави декемвриска сесија за полагање испит за овластен геодет.

Известувањето во .pdf превземете го на овој линк – притисни – download