Соопштение за ПРВА и ВТОРА обука на овластени геодети

Почитувани колеги,

На ваше запознавање и понатамошно постапување, во прилог на пораката е прикачено Соопштението за претстојните on line обуки за 2020 година.

Од страна на Агенцијата за катастар на недвижности до сите овластени геодети по меил ќе биде испратен линкот за зум апликацијата за одржување на обуките.

СООПШТЕНИЕ ОД АКН

Почитувани,
Агенцијата за катастар на недвижности, на 24.09.2020 година (четврток) со почеток од 15:00 часот, ќе ги организира првата и втората задолжителна обука за 2020 година, наменета зa трговците поединци – овластени геодети, на тема LIDAR технологија и тоа:

• ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА И ТАРИФНИК КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА LIDAR
ТЕХНОЛОГИЈАТА и
• ПРИМЕНА НА LIDAR ТЕХНОЛОГИЈАТА ВО ГЕОДЕЗИЈАТА

Презентери на горенаведените теми ќе бидат:
• Соња Димова и
• Наташа Малијанска

Заради примена на препораките на Владата на Република Северна Македонија за заштита од COVID 19 вирусот, обуката ќе се одвива on-line преку платформата “ZOOM“.

НАПОМЕНА: Обуката е бесплатна.

Контакт:
Стефанија Анастасовска
мобилен: 076/456-960; фиксен телефон: 02/3204-816 локал 816; е-пошта: s.jovanova@katastar.gov.mk

——————————————–

Поздрав,

Наташа Тринпаревска

Секретар на Комора на трговски
друштва за геодетски работи