Одговор од АКН на Барањето од Комората за преземање мерки за олеснување на работењето на геодетските компмании

Почитувани колеги,

Следуваат

  • Барање за преземање предлог-мерки за заштита од COVID-19 на геодетските компании – ПРИТИСНИ download .pdf


Прилог е и заклучокот од Управен одбор од 21.05.2020

  • Заклучок УО – 21.05.2020 – ПРИТИСНИ download .pdf

Други вести и наслови

No comments found