Одговор од АКН на Барањето од Комората за преземање мерки за олеснување на работењето на геодетските компмании

22/05/2020 komora 0

Почитувани колеги, Следуваат Барање за преземање предлог-мерки за заштита од COVID-19 на геодетските компании – ПРИТИСНИ download .pdf Одговор од АКН на барање од 24.03.2020 – ПРЕВЗЕМИ […]

Повик за учество на Tендер за извршување на Консултантски услуги за консолидација на земјиште

04/05/2020 komora 0

Повик за учество на Tендер за извршување на Консултантски услуги за консолидација на земјиште во Република Северна Македонија, Фаза III – Катастарски премер и техничка […]