Упатството за изготвување и поднесување на апликација за Кредитната линија на Развојна банка за МСП – Ковид 2

Почитувани колеги,
 
Во продолжение на пораката се наоѓа известувањето за Упатството за изготвување и поднесување на апликација за Кредитната линија на Развојна банка за МСП – Ковид 2. Сите потребни информации околу поднесувањето на апликацијата ќе ги најдете на следниот линк:
 
Поздрав и чувајте се!

 

Наташа Тринпаревска

*Секретар на Комора на трговски*
*друштва за геодетски работи*