Сетови на економски мерки до геодетските фирми

Почитувани колеги,

Во насока на навремено и редовно информирање и доставување на сетовите на економските мерки,усвоени од страна на Владата заради превенција на економско-финансиските загуби на фирмите,предизвикани од пандемијата на корона вирусот доставуваме најнови информациисо цел да бидете информирани и да постапувате согласно владините мерки.

На следниот линк се ажурирани  сите досегашни сетови на економски меркиhttps://koronavirus.gov.mk/merki/ekonomski-merki

Исто така, на линкот што следи е ставена Информацијата за распишан јавен повик за поднесување на апликации за директна финансиска поддршка за фирмите: https://chamber.mk/index.php/новости-старт/новости_сск/item/2084

Доколку, Ви се потребни дополнителни информации и објаснувања за одредени мерки,слободно доставете ги на мејлот на Комората, за коишто во најкус временски ќе биде одговорено.

Поздрав и чувајте се!!!

Наташа Тринпаревска
Секретар на Комора на трговскидруштва за геодетски работи