Реализирана средба на претставници на Управниот одбор на Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи на Република Македонија со делегација од Косовската асоцијација на геодети

12/02/2020 komora 0

На иницијатива на Косовската асоцијација на геодети, на ден 12.02.2020 година во просториите на Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски […]