Соопштение за III -та задолжителна обука за овластените геодети за 2019 година

Почитувани колеги,

На ваше запознавање и понатамошно постапување, во прилог на пораката го препраќаме Соопштението за закажан термин за III-та задолжителна обука за овластените геодети за 2019 година.

ЛИНК до страната на АКН – http://www.katastar.gov.mk/2019/10/28/соопштение-за-одржување-на-обука-наме-8/

ПРЕВЗЕМИ СООПШТЕНИЕ .pdf – download

Со почит,
Наташа Тринпаревска

*Секретар на Комора на трговски*
*друштва за геодетски работи*

Други вести и наслови

No comments found