Галерија: ПОСЕТА НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА КОМОРАТА ПО ПОВОД ОДРЖУВАЊЕ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА СОВЕТОТ НА ГЕОДЕТИ НА ЕВРОПА ВО ИСТАНБУЛ, РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА