Измени и дополнувања на Законот за катастар на недвижности

Почитувани колеги,
На ваше запознавање и понатамошно постапување,
Ве информираме дека од денес, 26.06.2019 година стапуваат на сила
Измените и дополнувањата на Законот за катастар на недвижности,
објавени во Сл.Весник на РМ бр.124 од 18.06.2019 година.

Превземете во .pdf на овој линк – притисни download

Со почит,

 

Наташа Тринпаревска

*Секретар на Комора на трговски*
*друштва за геодетски работи на РМ *

Други вести и наслови

No comments found