Известување за одржување на 1-ва обука наменета за трговците поедници овластени геодети

Почитувани колеги,

Ве известуваме дека Агенцијата за катастар на недвижности,

на 07.03.2019 година (четврток) со почеток од 13:30 часот,

во хотел Континентал- Скопје, ќе ја организира првата задолжителна обука за 2019 година,

наменета зa трговците поединци – овластени геодети, на следниве теми:

– „3Д ТОПОГРАФСКИ КАРТИ“
· „НИПП и PDOK“

· „КЛУЧНИ РЕГИСТРИ“

· „СИСТЕМ ЗА ПОДЗЕМЕН КАТАСТАР“

· „ЕУ ДИРЕКТИВИ И УПАТСТВА ЗА РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ“

Презентери на горенаведените теми ќе бидат :

Mr. Haico van der Vegt, проектен менаџер во Холандскиот катастар и

· Mr. Jandrik Bulens, Универзитет Вагенинген

Целосното соопштение за одржување на обуката е објавено на веб страната на АКН и на веб страната на Комората,

и истото можете да го преземете на следниот линк:

Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети

Воедно, информираме дека кратките биографии на презентерите

се поставени на веб страницата на Агенцијата за катастар на недвижности

и на веб страницата на Комората.