Известување за закажан термин за дополнителна обука за овластените геодети за 2018 година

Во организација на Агенцијата за катастар на недвижности на ден 25.01.2019 година (петок),
ќе биде одржана дополнителна обука за овластените геодети, коишто во текот на 2018 година
пропуштиле една обука од вкупно организираните 4 едукативни настави за овластени геодети.
Деталите се дадени во рамките на Соопштението и Агендата за настанот.

СООПШТЕНИЕ

Почитувани,

Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија ја организира
дополнителната обука за 2018 година, наменета зa овластените геодети, на следнива
тема:
1.       Воспоставување на е-кат  шалтер систем за поднесување на постапки за
инфраструктурни објекти
Обуката ќе се одржи во Тренинг Центарот на Агенцијата за катастар на
недвижности – Скопје

Презентери:
1.       Билјана Ајтарска
2.       Елизабета Кузманова

АГЕНДА – превземи документ – download

Плаќањето за учество на обуката потребно е да се изврши на образец ПП 50 во банка
или пошта, во износ од 500,00 денари на следнава сметка:

Трезорска сметка на Буџетот на РМ: 1000000000 630 95
Депонент: НБРМ
Сметка на буџетски корисник: 2100100450 787 11
Приходна шифра: 724149 23

*На уплатницата потребно е да биде наведена фирмата која ја врши уплатата
како и лицето за кое е направена уплатата.
*Потребно е уплатницата да ја доставите на самиот ден на обуката.
*Електоронско плаќање нема да биде земено во предвид.

Контакт:
Стефанија Анастасовска
мобилен: 076/ 45 69 60
Телефон: 02/3103-085
е-пошта: s.jovanova@katastar.gov.mk

Други вести и наслови

No comments found