Соопштението и Агендата за 4-та задолжителна обука за  овластените геодети за 2018 година

Почитувани колеги,
На ваше запознавање, во прилог на пораката се прикачени
Соопштението и Агендата за 4-та задолжителна обука за
овластените геодети за 2018 година, изготвени од страна на
Агенцијата за катастар на недвижности.
Со почит,
Наташа Тринпаревска

Други вести и наслови

No comments found