Претставници на Комората на КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЗАПАДЕН БЛАКАН ЗА ГИС, ГЕОМАТИКА, ГЕОДЕЗИЈА И РУДАРСТВО

22/11/2018 komora 0

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНО СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО ТИРАНА, Р.АЛБАНИЈА ПО ПОВОД ПРВАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЗАПАДЕН БЛАКАН ЗА ГИС, ГЕОМАТИКА, ГЕОДЕЗИЈА И РУДАРСТВО во период од 02.10.2018 […]