СООПШТЕНИЕ: Објавен повик за учество на тендер за изработка на Физибилити студии за консолидација на земјоделското земјиште

20/11/2018 komora 0

Соопштението во врска сообјавен повик за учество на тендер за изработка на Физибилити студии  за консолидација на земјоделско земјиште –  (МАИНЛАНД). Деталите се дадени во Соопштението – […]