Претставници на Комората на КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЗАПАДЕН БЛАКАН ЗА ГИС, ГЕОМАТИКА, ГЕОДЕЗИЈА И РУДАРСТВО

22/11/2018 komora 0

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНО СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО ТИРАНА, Р.АЛБАНИЈА ПО ПОВОД ПРВАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЗАПАДЕН БЛАКАН ЗА ГИС, ГЕОМАТИКА, ГЕОДЕЗИЈА И РУДАРСТВО во период од 02.10.2018 […]

СООПШТЕНИЕ: Објавен повик за учество на тендер за изработка на Физибилити студии за консолидација на земјоделското земјиште

20/11/2018 komora 0

Соопштението во врска сообјавен повик за учество на тендер за изработка на Физибилити студии  за консолидација на земјоделско земјиште –  (МАИНЛАНД). Деталите се дадени во Соопштението – […]