Презентација од 3-та обука за Овластени Геодети

Почитувани,

Со овој маил Ве известуваме дека презентацијата од третата обука за 2018 година намената за трговците поединци овластени геодети е поставена на веб страната на Агенцијата за катастар на недвижности и е достапна за превземање на следниот линк: http://www.katastar.gov.mk/2018/10/15/соопштение-за-одржување-на-обука-наме-4/ .

Со почит,

Бојан Анастасов

Раководител на сектор за координација на

меѓународни и национални активности

(AREC INTERNATIONAL),

Агенција за катастар на недвижности

Други вести и наслови

No comments found