Работните материјали за Собранието на Комората

Почитувани колеги,

Во врска со претстојното Редовно Годишно Собрание на
Комората на трговски друштва за геодетски работи на РМ,
закажано за 20.10.2018 година (сабота) во х.Романтик-Велешко Езеро, 

на Ваше запознавање, во прилог ги доставуваме Работните материјали за Собранието.

Воедно, Ве информираме дека по завршувањето на Собранието,
во координација со Агенцијата за катастар на недвижности,
ќе биде одржана III-та Обука за овластени геодети за 2018 година.
Со почит,

Наташа Тринпаревска

Секретар на Комора на трговски
друштва за геодетски работи на РМ

Други вести и наслови

No comments found