Редовно Годишно Собрание на Комората на 20.10.2018

Почитувани колеги,

Со задоволство Ве информираме дека од страна на Управниот одбор на Комората е донесена Одлука
за одржување на Редовно Годишно Собрание на Комората на трговци поединци овластени геодети и
трговски друштва за геодетски работи на ден 20.10.2018 година (сабота) во х.Роматник-Велешко Езеро,
со почеток во 9,00 часот.

Работните материјали за погореспоменатиот настан, ќе бидат дополнително доставени.

Други вести и наслови

No comments found