ГАЛЕРИЈА од Учество на XXVI Конгрес на Меѓународната федерација на геодети – ФИГ