ЧЕСТИТКА ПО ПОВОД ДЕНОТ НА ГЕОДЕТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПЕТГОДИШНИНАТА ОД ФОРМИРАЊЕТО НА КОМОРАТА НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

ПОЧИТУВАНИ КОЛЕГИ И ПРИЈАТЕЛИ,

ОД ИМЕТО НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА КОМОРАТА И ОД СВОЕ ЛИЧНО ИМЕ, ПО ПОВОД
ПРАЗНИКОТ: “ДЕНОТ НА ГЕОДЕТИТЕ 6-ти МАЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, КАКО И ПО
ПОВОД ПЕТГОДИШНИНАТА ОД ФОРМИРАЊЕТО НА КОМОРАТА НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ , УПАТУВАМ ИСКРЕНИ ЧЕСТИТКИ ЗА ДОБРО ЗДРАВЈЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕСИ ДО СИТЕ КОЛЕГИ-ГЕОДЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.
ВОЕДНО, ЈА КОРИСТАМ ОВАА ПРИЛИКА ДА ИМ СЕ ЗАБЛАГОДАРАМ НА СИТЕ КОЛЕГИ,
КОИШТО СЕ ДЕЛ ОД ОВАА ФЕЛА И КОИ СО СВОЈОТ АНГАЖМАН ОСТАВИЛЕ ПЕЧАТ ВО ОБЛАСТА НА ГЕОДЕЗИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА.

СО ПОЧИТ,

м-р Горан Јованоски, дипл.геод.инж.
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРАTA НА
ТРГОВСКИ ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ НА РМ

Други вести и наслови

No comments found