ЧЕСТИТКА ПО ПОВОД ДЕНОТ НА ГЕОДЕТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПЕТГОДИШНИНАТА ОД ФОРМИРАЊЕТО НА КОМОРАТА НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

06/05/2018 komora 0

ПОЧИТУВАНИ КОЛЕГИ И ПРИЈАТЕЛИ, ОД ИМЕТО НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА КОМОРАТА И ОД СВОЕ ЛИЧНО ИМЕ, ПО ПОВОД ПРАЗНИКОТ: “ДЕНОТ НА ГЕОДЕТИТЕ 6-ти МАЈ ВО […]