ГАЛЕРИЈА ОД ПОСЕТА НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА КОМОРАТА НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ НА ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА СОВЕТОТ НА ГЕОДЕТИ НА ЕВРОПА ВО ПРИШТИНА, 19-21.04.2018

Други вести и наслови

No comments found