Известување за прва обука за овластени геодети

Почитувани колеги,

На Ваше запознавање во прилог е прикачен
Во прилог се Соопштението и Агендата доставени од АКН за првата обука за овластени геодети за 2018 година.

Превземете ги документите на дадените линкови:

– Соопштение 1-ва обука геодети_2018

– Агенда за 1-ва обука 2018