ПОКАНА ЗА ПРИСУСТВО НА ЈАВНА ТРИБИНА ПО ОДНОС НА ПРЕДЛОГ-ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

27/01/2018 komora 0

Почитувани колеги, Врз  основа  на  предложените  законските  измени  на  постојниот  Закон  за  катастар на  недвижности,  изготвени  од  страна  на  Агенцијата  за  катастар  на  недвижности,  како […]