Есенско издание на билтенот на ЦЛГЕ

Почитувани колеги,

На Ваше запознавање, во прилог е прикачено Есенското издание на
билтенот на Советот на геодетите на Европа (ЦЛГЕ).

Билтенот го доставуваме во две верзии:

ПРЕВЗЕМЕТЕ БИЛТЕН притиси за – MАКЕДОНСКИ – download ENGLISH
Со почит,