Правилник за изменување на Правилникот за класирање

Ви прилог подолу е Правилникот за изменување на Правилникот за класирање.

ПРЕВЗЕМЕТЕ ГО ПРАВИЛНИКОТ НА ОВОЈ ЛИНК – ПРИТИСНИ ЛИНК