Соопштение за четврта редовна обука за 2017-та година


Почитувани,

Во прилог ви го доставуваме соопштението за престојната четврта редовна обука за 2017-та година, наменета зa трговците поединци овластени геодети, кое е потребно да се дистрибуира до сите трговски друштва за геодетски работи во Република Македонија.

Истото е објавено и на web страната на Агенцијата за катастар на недвижности (на следниот лнк: http://www.katastar.gov.mk/mk/News.aspx?Id=1647 )

Со почит,

Наташа Тринпаревска

Секретар на Комора на трговски
друштва за геодетски работи на РМ
Контакт:

Тел.:02/3220 449
Моб.:078/230 087
Факс:02/321 66 54
E-mail:info@geokomora.mk
www.geokomora.mk

Други вести и наслови

No comments found