УПАТСТВО користењето на системот Електронски Катастар на Агенцијата за Катастар на недвижности

Ве известуваме дека поради задолжителна надградба на безбедносните стандарди наметнати од меѓународниот PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) кој се однесува и на интернет (online) плаќањата со платежните картички, Casys процесинг центарот користен во електронскиот шалер за плаќање на услугите кон Агенцијата за катастар на недвижности, почнувајќи од 15.10 2017 година ќе мора да се извршуваат од Интернет прелистувач кој задолжително користи безбедносниот протокол TLS 1.2 со цел да извршите успешно плаќање.

Следува Известувањето и УПАТСТВО користењето на системот Електронски Катастар на Агенцијата за Катастар на недвижности.
Превземи Известување .pdf

УПАТСТВО – превземи Страна 1 – превземи Страна 2