Упатство од АКН за заверка на ГЕ – ажурирани подлоги за дигиталните катастарски општини

30/10/2017 komora 0

Во прилог на линкот подолу е Упатството од Агенцијата за катастар на недвижности, кое се однесува на заверка на ГЕ за геодетски работи за посебни намени- ажурирани геодетски подлоги. […]

РЕАЛИЗИРАНО ПАТУВАЊЕ ВО ПОТСДАМ, НР ГЕРМАНИЈА, ПО ПОВОД ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА СОВЕТОТ НА ГЕОДЕТИ НА ЕВРОПА

06/10/2017 komora 0

Во периодот од 28-30.09.2017 година, во Потсдам, Германија, делегацијата на Комората на трговски друштва за геодетски работи во состав, м-р Горан Јованоски- претседател и м-р […]

1 2