Соопштение за трета редовна обука за 2017-та година

Почитувани,

Во прилог ви го доставуваме соопштението за престојната трета редовна обука за 2017-та година наменета за приватните овластени геодети.
Истото е објавено и на web страната на Агенцијата за катастар на недвижности (на следниот лнк: http://www.katastar.gov.mk/mk/News.aspx?Id=1641 )

Со почит,

Наташа Тринпаревска

Секретар на Комора на трговски
друштва за геодетски работи на РМ

Други вести и наслови

No comments found